منابع اختصاصی

Host Pro-G10

1000MB هارد NVMe
CPU اختصاصی 1x
RAM اختصاصی 2GB
سیستم عامل لینوکس ابری
سرویس دهنده وب لایت اسپید
تعداد ایمیل نا محدود
تعداد ساب دامین نامحدود
دسترسی به ftp
اددان دامین یک عدد
دیتابیس دو عدد
کنترل پنل cpanel
سرعت اینترنت 1Gbps
آنتی ویروس، آنتی شلر و فایروال
دیتاسنتر هتزنر آلمان
آپ تایم 99%
بک آپ روزانه
گارانتی بازگشت وجه 7 روز
SSL دائمی رایگان

Host Pro-G20

2000MB هارد NVMe
CPU اختصاصی 2x
RAM اختصاصی 4GB
سیستم عامل لینوکس ابری
سرویس دهنده وب لایت اسپید
تعداد ایمیل نا محدود
تعداد ساب دامین نامحدود
دسترسی به ftp
اددان دامین دو عدد
دیتابیس سه عدد
کنترل پنل cpanel
سرعت اینترنت 1Gbps
آنتی ویروس، آنتی شلر و فایروال
دیتاسنتر هتزنر آلمان
آپ تایم 99%
بک آپ روزانه
گارانتی بازگشت وجه 7 روز
SSL دائمی رایگان

Host Pro-G50

5000MB هارد NVMe
CPU اختصاصی 2x
RAM اختصاصی 4GB
سیستم عامل لینوکس ابری
سرویس دهنده وب لایت اسپید
تعداد ایمیل نا محدود
تعداد ساب دامین نامحدود
دسترسی به ftp
اددان دامین سه عدد
دیتابیس چهار عدد
کنترل پنل cpanel
سرعت اینترنت 1Gbps
آنتی ویروس، آنتی شلر و فایروال
دیتاسنتر هتزنر آلمان
آپ تایم 99%
بک آپ روزانه
گارانتی بازگشت وجه 7 روز
SSL دائمی رایگان

Host Pro-G200

20000MB هارد NVMe
CPU اختصاصی 2x
RAM اختصاصی 4GB
سیستم عامل لینوکس ابری
سرویس دهنده وب لایت اسپید
تعداد ایمیل نا محدود
تعداد ساب دامین نامحدود
دسترسی به ftp
اددان دامین پنج عدد
دیتابیس شش عدد
کنترل پنل cpanel
سرعت اینترنت 1Gbps
آنتی ویروس، آنتی شلر و فایروال
دیتاسنتر هتزنر آلمان
آپ تایم 99%
بک آپ روزانه
گارانتی بازگشت وجه 7 روز
SSL دائمی رایگان